מרחק אישונים PD

2017-09-05 0

מרחק אישונים PD הינו המרחק בין מרכזי האישונים בכל עין. נתון זה נמדד בעת ביצוע בדיקת ראיה אופטומטרית ומשומש על ידי אופטיקאי בעת יצירת המשקפיים. המדידה נעשית בדרך קראו עוד

מרשם ראיה Prescription

2017-01-14 0

מרשם ראיה Prescription הוא במקרים רבים התוצר של בדיקת הראיה האופטומטרית. במילים אחרות, את תוצאות בדיקתו ואת האבחון של לקות הראיה של הנבדק מעלה האופטומטריסט קראו עוד